İlçemizden Haberler

Proje / Faaliyetler

Proje / Faaliyetler

Görüntüle »

Duyurular

 1. Ertokuş Medresesi

  Selçuklu Atabeyi Mübarizeddin Ertokuş tarafından H.621 (M.1224) yılında yaptırılmıştır. Mübarizeddin Ertokuş Vakfiyesi’nde medresenin adı geçmekte olup; medresenin idaresi, görevlilerin istihkakları gibi konular vakfiyede hükme bağlanmıştır.

 2. Ertokuş Medresesi

  Kapalı avlulu ve tek eyvanlı tiptedir. Batı eksende yapıya bitişik türbe yer alır. Doğu cephe ekseninde hafif dışa taşkın portal ile kuzey ve güney cephelerin doğusunda birer kapı bulunmaktadır. Portal nişinin karşılıklı yüzlerinde beşer cepheli birer niş vardır.

 3. Seleukeia Sidera

  Bir Pisidia şehri olan Seleukeia Sidera Antik Kenti, Isparta’nın 15 km kuzeyinde, Atabey yolu üzerinde, Bayat Köyü’ndedir. Kentin Seleukos Kralı, I. Seleukos Nikator (MÖ 312-280) ya da oğlu I. Antiokhos Soter (MÖ 280-261) tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

 4. Seleukeia Sidera

  Şehrin en önemli kalıntıları, tepenin kuzeybatısında kayalara oyulmuş mezarlardır. Vadideki bazı mezarlar blok taşlardan yapılmış ve dikdörtgen planlıdır.

 5. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi

  Müze, Antalya Havalimanı’na 150 km, Isparta Havalimanı’na 45 km, Isparta şehir merkezine 24 km uzaklıkta olan İslamköy’dedir.

 6. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi

  Müzenin kütüphane ve arşiv bölümlerinde yer alan binlerce eser de araştırma yapmak isteyenlere sunulmaktadır.

 7. Feyzullah Paşa Camii

  Feyzullah Paşa Camii Atabey’in Müftü Mahallesinde, Ertokuş Medresesi’nin tam karşısında bulunur. Medrese avlusu ile cami arasında 5-6 m.lik yol vardır.

 8. Feyzullah Paşa Camii

  Yapılış tarihi 1645-1648 yılları arasıdır. Caminin üstü eskiden toprak damla örtülüyken, zamanla harap olduğu için 1924 yılında yıkılarak yeniden bugünkü haliyle yapılmıştır.

 9. Kurşunlu Camii

  Bu yapıya, Defterdar Burhaneddin Paşa Camii de denilmektedir. Isparta’daki Firdevs Bey Camii gibi Mimar Sinan stiliyle H. 1000 / M. 1591 yılında yapılmıştır.

 10. Kurşunlu Camii

  Tek kubbeli olan yapının kubbesi kurşun kaplıdır. Caminin minaresi, basamak merdiveni, orta direk ve dış duvarının bir bütün olarak oyulduğu kasnakların üst üste dizilmesiyle meydana gelmiştir.
T. C. Atabey Kaymakamlığı
© 2014


+90 (246) 271-2005

+90 (246) 271-2326

kaymakam@atabey.gov.tr

Hükümet Konağı Kat: 3

Bağlan